Nawigacja

 • DEBATA "Komputer lepszy niż Elementarz".

  W czwartek 08.10.2014r. w Sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim  pod patronatem Burmistrza Krosna Odrzańskiego p.Marka Cebuli oraz p.Magdaleny Tokarskiej - Prezesa Fundacji na rzecz Collegium Polonicum odbyła się otwarta Debata Oksfordzka nad tezą: „Komputer lepszy niż Elementarz”.

  Debata oksfordzka stanowi niekonwencjonalny sposób prowadzenia dyskusji w której wypowiadają się dwie strony – zwolennicy tezy i jej przeciwnicy. Formuła tych debat zmusza do konstruowania trafnych i zwięzłych wypowiedzi, a także do rzetelnego przygotowania i prezentowania jedynie merytorycznych argumentów, które mają przekonać publiczność do zajęcia konkretnego stanowiska. 

  W skład drużyn weszli: Katarzyna Janicka – pedagog Szkoły Podstawowej nr 3        w Krośnie Odrz., Jolanta Bartczak – pedagog Gimnazjum w Krośnie Odrz., Mariusz Musik, Damian Weretko oraz dwóch uczniów naszego gimnazjum Franciszek Kaźmierak i Kacper Miechowicz.  

  Po wymianie argumentów między jedną a druga stroną był czas na dyskusję       z udziałem publiczności.  Na koniec drogą głosowania wyłoniona została zwycięska grupa, którą został zespół kwestionujący wymienioną wyżej tezę.

  GALERIA : http://gimkrosno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=80

 • PROBUSY 2014

  W dniu 09.10.2014 roku w Hali Sportowo - Widowiskowej odbyła się gala wręczenia Krośnieńskich Nagród Sportowych - Probusy 2014. Wojciech i Krzysztof Zalewski uczniowie Gimnazjum im. Henryka Brodatego  w Krośnie Odrzańskim zostali laureatami w kategorii "sportowe odkrycie". Wśród nominowanych do nagrody "najlepszy trener" znalazł sie nauczyciel wychowania fizycznego Maciej Uderian.

  Serdecznie gratulujemy.

 • ZARZĄDZENIE

  Zarządzenie nr 25/2014

  Dyrektora Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie odrzańskim

  z dnia 19 września 2014 r.

  w sprawie terminów ferii i dni wolnych od zajęć edukacyjnych

   

  Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. art. 74 Karty Nauczyciela. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,

  Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.

  1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505

  oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz.

  1706)

  Zarządza się, co następuje:

  Ferie dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wyznaczone są na następujące dni:

   

  Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2014 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1

  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

   

  Ferie zimowe: 16-28 lutego 2015 r.  województwa: kujawsko –pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

   

  Zakończenie I półrocza: 31 stycznia 2015r.

   

  Wiosenna przerwa świąteczna: 02-07 kwietnia 2015r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

   

  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 21,22,23 kwietnia 2015r. (podstawa prawna: § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

   

  Dni dotykowo wolne od zajęć edukacyjnych : 31.10.2014r., 10.11.2014r., 02 i 05 stycznia 2015r.,  05.06.2015r. (podstawa prawna) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Na podstawie art. 22 ust. 2pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.2)

   

  Zakończenie roku szkolnego-26 czerwca 2015r.

   

  Podczas dni wolnych od zajęć edukacyjnych szkoła ma obowiązek zapewnić zajęcia

  wychowawczo- opiekuńcze dla tych uczniów , którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   

 • POCHWAŁY DYREKTORA SZKOŁY

  /pieczątka szkoły/                               

  Krosno Odrzańskie, 09 października 2014r.

   

  POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

  Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniowi

  Kacprowi Miechowiczowi

  z klasy III e Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim za udział w Debacie Oksfordzkiej pod hasłem: ”Komputer lepszy niż elementarz” realizowanej w ramach projektu: PAKT. com.org przez Collegium Polonicum przy współpracy z Gminą Krosno Odrzańskie.

   

  Wiesława Kołarzyk

        /Dyrektor Szkoły/

  Do wiadomości:

  M.Sójka

   

  /pieczątka szkoły/             Krosno Odrzańskie, 09 października 2014r.

   

  POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

  Udzielam pochwały Dyrektora Szkoły uczniowi

  Franciszkowi Kaźmierakowi

  z klasy II d Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim za udział w Debacie Oksfordzkiej pod hasłem: ”Komputer lepszy niż elementarz” realizowanej w ramach projektu: PAKT. com.org przez Collegium Polonicum przy współpracy z Gminą Krosno Odrzańskie.

  Wiesława Kołarzyk

      /Dyrektor Szkoły/

  Do wiadomości:

  J.Wojtas

 • WARTO POZNAĆ...

   

  Adrian Leśniański

  uczeń klasy II d Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim oraz Szkoły Tańca „Calipso”

   

   

  Adrian przygodę z tańcem towarzyskim rozpoczął, gdy miał 5 lat. Od tamtej chwili wspaniale łączy treningi i naukę w szkole. Jego obecną partnerka jest Kamila Anuszkiewicz, z którą wywalczył tytuł Mistrza Województwa Lubuskiego oraz ósme miejsce w Mistrzostwach Polski.

  Ponadto Adrian jest trzykrotnym Mistrzem Polski, czterokrotnym wicemistrzem kraju oraz Mistrzem Województwa Lubuskiego. Zajął dziesiąte miejsce w Pucharze Świata.

  Kolejnym sukcesem Adriana i jego partnerki jest zakwalifikowanie się do półfinału programu „Mam Talent”, który odbędzie się 25 października 2014 roku.